Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-251 Rybnik, Stanisława Małachowskiego 145

Tel.: 32 457 70 98

strona internetowa: http://www.zssrybnik.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, upośledzenie sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych