Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-100 Gliwice, Dolna Wieś 74

Tel.: 32 231 32 22

strona internetowa: http://www.zszs-gliwice.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, osoby słabowidzące, niepełnosprawności sprzężone