Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-100 Gliwice, Gierymskiego 7

Tel.: 32 231 42 01

strona internetowa: http://www.zso7-gliwice.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych