Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-800 Zabrze, H.Sienkiewicza 43

Tel.: 32 271 87 70

strona internetowa: http://zss42.zabrze.pl/

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Murarz-tynkarz,
  • Ogrodnik,
  • Posadzkarz,
  • Sprzedawca

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych