Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-100 Gliwice, Dolna Wieś 74

Tel.: 32 231 32 22

strona internetowa: http://www.zszs-gliwice.pl

nauczane zawody:

  • Cukiernik,
  • Fryzjer,
  • Kucharz,
  • Malarz-tapeciarz,
  • Mechanik pojazdów samochodowych,
  • Monter-elektronik,
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • Murarz-tynkarz,
  • Piekarz,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: niepełnosprawność ruchowa w tym afazja, osoby niewidome lub słabowidzące, osoby niesłyszące lub słabo słyszące, autyzm w tym zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone