Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 40-230 Katowice, Staszica 2

Tel.: 32 255 20 84

strona internetowa: http://zs1.katowice.pl

nauczane zawody:

  • ogrodnik (specjalizacja: bukieciarstwo)

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby niesłyszące lub słabosłyszące, niepełnosprawności sprzężone