Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 40-555 Katowice, Rolna 22

Tel.: 32 254 24 19

strona internetowa: http://zszspnr6.republika.pl/

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Mechanik pojazdów samochodowych,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • Sprzedawca,
  • Ślusarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone