Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-200 Częstochowa, Krótka 22

Tel.: 34 324 10 13

strona internetowa: http://www.interklasa.neostrada.pl/

nauczane zawody:

  • Cukiernik,
  • Krawiec,
  • Kucharz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Piekarz,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych,
  • Stolarz,
  • Tapicer

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych