Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-200 Częstochowa, Łukasińskiego 24

Tel.: 34 361 56 96

strona internetowa: http://www.szkolyspecjalnespsk.czt.pl/

nauczane zawody:

  • Betoniarz-zbrojarz,
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • Cukiernik,
  • Kucharz,
  • Murarz-tynkarz,
  • Ogrodnik,
  • Piekarz,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • Rolnik
  • Wędliniarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone, autyzm

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych