Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-250 Czeladź, Szpitalna 85

Tel.: 32 265 15 15

strona internetowa: http://www.zssczeladz.internetdsl.pl/

nauczane zawody:

  • Blacharz samochodowy
  • Cukiernik,
  • Kucharz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Malarz tapeciarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: tak