Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-400 Cieszyn, Wojska Polskiego 3

Tel.: 33 852 07 44

strona internetowa: http://www.zpswr.cieszyn.pl/

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone