Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-500 Chorzów, 3 Maja 16

Tel.: 32 241 03 37

strona internetowa: http://zss3chorzow.edupage.org/

nauczane zawody:

  • Cukiernik,
  • Kucharz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Murarz,
  • Piekarz,
  • Sprzedawca,
  • Ślusarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: z upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone