Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-902 Bytom, Józefczaka 40

Tel.: 32 281 47 23

strona internetowa: http://www.zsz8.pl

nauczane zawody:

 • Cukiernik,
 • Krawiec,
 • Kucharz,
 • Kucharz małej gastronomii,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Murarz,
 • Murarz-tynkarz,
 • Piekarz,
 • Posadzkarz,
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • Sprzedawca

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone