Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-382 Bielsko-Biała, Wapienicka 46

Tel.: 33 818 33 56

strona internetowa: http://web2.um.bielsko.pl/zss/

nauczane zawody: 

  • Cukiernik,
  • Kucharz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • Posadzkarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim