Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-922 Radzionków, Zofii Nałkowskiej 2

Tel.: 32 286 62 50

strona internetowa: http://zss.radzionkow.pl

nauczane zawody:

 • Blacharz samochodowy,
 • Cukiernik,
 • Fryzjer,
 • Kucharz małej gastronomii,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Monter izolacji budowlanych,
 • Murarz,
 • Ogrodnik
 • Piekar
 • Rzeźnik-wędliniarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, osoby niedostosowane społecznie, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową