Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-200 Sosnowiec, mjr.Hubala - Dobrzańsiego 131

Tel.:  32 294 89 58

strona internetowa: https://www.facebook.com/ZSU.Sosnowiec

nauczane zawody:

 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • Stolarz,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Sprzedawca,
 • Kucharz,
 • Lakiernik,
 • Ogrodnik,
 • Fryzjer,
 • Stolarz,
 • Cukiernik,
 • Blacharz samochodowy

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby słabosłyszące

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych