Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, Wyszyńskiego 41

Tel.: 32 455 22 28

strona internetowa: http://www.tischner-wodzislaw.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: niepełnosprawność ruchowa w tym z afazja, autyzm w tym zespół Aspergera, osoby słabowidzące, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych