Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-200 Rybnik, 3 Maja 18

Tel.: 32 440 76 50

strona internetowa: http://zsz.rybnik.pl/

nauczane zawody:

  • Cukiernik,
  • Fryzjer,
  • Mechanik pojazdów samochodowych,
  • Sprzedawca,
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, osoby słabosłyszące, osoby słabowidzące, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych