Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-940 Piekary Śląskie, Bytomska 207

Tel.: 32 287 11 23

strona internetowa: http://www.zsz-piekary.pl/

nauczane zawody:

  • Wędliniarz,
  • Cukiernik,
  • Sprzedawca,
  • Fryzjer,
  • Kucharz,
  • Piekarz
  • Mechanik pojazdów samochodowych

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym, osoby słabosłyszące, słabowidzące, autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych