Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-194 Knurów, Szpitalna 29

Tel.: 32 33 62 617

strona internetowa: http://zsz2knurow.edupage.org/

nauczane zawody:

  • Cukiernik,
  • Kucharz,
  • Piekarz,
  • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Blacharz samochodowy

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, autyzm w tym zespół Aspergera

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych