Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 40-230 Katowice, B. Chrobrego 4

Tel.: 32 254 67 30

strona internetowa:

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby słabosłyszące, osoby słabowidzące, niepełnosprawność ruchowa w tym z afazja, autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych