Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-251 Rybnik, Stanisława Małachowskiego 145

Tel.: 32 457 70 98

strona internetowa: http://www.zssrybnik.pl/

nauczane zawody:

  • Cukiernik,
  • Kucharz,
  • Sprzedawca,
  • Piekarz,
  • Ogrodnik
  • Murarz,
  • Murarz-tynkarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone