Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, Swobodna 59

Tel.: 32 261 22 45

strona internetowa: www.osw.dabrowa.pl

nauczane zawody:

  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • Ogrodnik

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, autyzm w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawność ruchowa w tym afazja, osoby słabowidzące, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych