Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-500 Będzin, 11-go Listopada 7

Tel.: 32 267 46 12

strona internetowa: http://sosw-bedzin.pl/

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Cukiernik,
  • Kucharz małej gastronomii

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych