Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90

Tel.: 34 356 32 41

strona internetowa: http://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Technik technologii odzieży

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby słabosłyszące lub niesłyszące

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych