Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 40-230 Katowice, Staszica 2

Tel.: 32 255 20 84

strona internetowa: zs1.katowice.pl

nauczane zawody:

  • Technik architektury krajobrazu

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby słabosłyszące, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych