Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-120 Pyskowice, Poniatowskiego 2

Tel.: 32 233 26 51

strona internetowa: http://www.zsspyskowice.eu

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych