Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-922 Radzionków, Zofii Nałkowskiej 2

Tel.: 32 286 62 50

strona internetowa: http://www.zss.radzionkow.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Przygotowuje do pracy w dziedzinach:

  • Gospodarstwo domowe,
  • Sprzątanie

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych