Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-194 Knurów, Szpitalna 25

Tel.: 32 235 20 22 

strona internetowa: www.republika.pl/zss_knurow

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, więcej niż jedna niepełnosprawność, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych