Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-238 Czerwionka Leszczyny, Przedszkolna 1

Tel.: 32 431 29 91

strona internetowa: http://www.zss-leszczyny.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, więcej niż jedna niepełnosprawność, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych