Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-200 Częstochowa, Łukasińskiego 24

Tel.: 34 361 56 96

strona internetowa: http://www.szkolyspecjalnespsk.czt.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Koszykarz-plecionkarz,
  • Pracownik gospodarstwa domowego

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych