Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-200 Sosnowiec, Franciszkańska 5A

Tel.:  32 291 74 67

strona internetowa: http://zss4.sosnowiec.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych