Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-190 Mikołów, Pokoju 4 A

Tel.: 32 219 80 61

strona internetowa: http://www.zs2s-mikolow.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, więcej niż jedna niepełnosprawność, niepełnosprawności sprzężone

Szkoła kształci w dziedzinach:

  • Parce porządkowe i pomocnicze,
  • Przygotowanie od podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na chronionym lub wolnym rynku pracy

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych