Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-200 Częstochowa, Czecha 15

Tel.: 34 324 65 35

strona internetowa: www.zss45.czest.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych