Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-226 Częstochowa, Kubiny 10/12

Tel.: 34 324 90 68  

strona internetowa: http://www.zss43.czestochowa.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: brak danych

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych