Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 34-300 Żywiec, Kopernika 77

Tel.: 33 861 32 71

strona internetowa: http://www.sosw.zywiec.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych