Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-300 Myszków, Kościuszki 30

Tel.: 34 313 56 05

strona internetowa: http://www.gim3myszkow.cba.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, więcej niż jedna niepełnosprawność, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych