Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ks. J. Popiełuszki 1

Tel.: 32 287 15 64

strona internetowa: www.zsspiekary.republika.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym

Przygotowanie do pracy w:

  • Warsztatach terapii zajęciowej,
  • Przedsiębiorstwie i spółdzielni socjalnej,
  • Zakładzie aktywizacji zawodowej,
  • Zakładzie pracy chronionej,
  • Na otwartym rynku pracy

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych