Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: Dąbrowa Górnicza, Swobodna 59

Tel.: 32 262 35 38

strona internetowa: zss5dg.com

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych