Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-500 Będzin, 11-go Listopada 7

Tel.: 32 267 46 12

strona internetowa: http://sosw-bedzin.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych