Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 47-400 Racibórz, Królewska 19

Tel.: 32 415 49 91

strona internetowa: http://zss.raciborz.fm.interia.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych