Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-235 Lelów, Lelów 208

Tel.: 34 355 00 04

strona internetowa: www.bogumilek.neostrada.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: pośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, więcej niż jedna niepełnosprawność, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych