Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-187 Orzesze, Mikołowska 208

Tel.:  32 221 15 28

strona internetowa: http://www.otnorzesze.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: brak danych

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych