Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-800 Zabrze, H.Sienkiewicza 43

Tel.: 32 271 87 70

strona internetowa: http://zss42.zabrze.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby niesłyszące lub słabo słyszące

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: nie