Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Swobodna 59

Tel.: 32 261 22 45

strona internetowa: www.osw.dabrowa.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby niewidome, osoby słabowidzące, niepełnosprawność ruchowa w tym afazja, niepełnosprawności sprzężone,

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych