Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-330 Jastrzębie Zdrój, T.Kościuszki 14

Tel.: 32 476 25 00

strona internetowa: www.szkolaszpital.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: brak danych

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych