Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-660 Kalety, Ks. Rogowskiego 43

Tel.: 34 357 76 55

strona internetowa: www.edu-res.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby niedostosowane społecznie

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych