Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, Swobodna 59

Tel.: 32 261 22 45

strona internetowa: www.osw.dabrowa.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: brak danych

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych