Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-240 Żory, Os. Pawlikowskiego

Tel.: 32 434 33 18

strona internetowa: http://www.zsszory.neostrada.pl

nauczane zawody:

  • Cukiernik,
  • Piekarz,
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych