Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-400 Zawiercie, Rataja 29 A

Tel.: 32 672 15 17

strona internetowa: http://zsswzawierciu.pl.tl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych